Hälsa & välbefinnande

Balans är en rikstäckande, ideell patient- och anhörigorganisation för människor med diagnoserna depression, utmattningssyndrom och bipolär sjukdom. De arbetar för att sprida kunskap och förståelse för diagnoserna de företräder samt vara ett stöd för drabbade och anhöriga.

Att mötas, lyssna och ge stöd
Vi är personer som upplevt depressioner eller omväxlande deprimerande och maniska perioder, har drabbats av ”utbrändhet” (utmattningsdepression) eller dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression). Anhöriga kan genom föreningen få information, råd, hjälp och stöd.

Upplägg
Samtalsgruppen träffas för att samtala om sitt mående, hitta styrka tillsammans, fika och hitta på saker tillsammans. Gruppens aktiviteter bestäms utifrån deltagarnas önskemål.


Tid: Tisdagar kl. 18.00-20.15
Kostnad: Kostnadsfritt