Samhälle

Hemberedskap/krisberedskap

24 mars kl 18-20
Kostnadsfritt

Är du förberedd om krisen kommer? 
Utbildningen syftar till att ge dig en stärkt förmåga att själv hantera konsekvenserna av en kris och tillgodose grundläggande behov som mat, vatten, värme och information.
Du kommer få kunskap om:
Grundbehov
Ditt eget ansvar och det offentligas ansvar
Inhämtning av information
Vatten
Värme
Mat
Sömn
Belysning
Hygien

Anmälan till 0553-41297