Presentation av nya Väseräven.
Försäljning av tunnbröd. Lotteri.
Servering av kaffe och smörgås.

Välkomna!