Samhälle

Inför kommunvalet i september inbjuder Demensföreningen i Karlstad representanter för de politiska partierna i kommunfullmäktige till träffar i Augusti för att dryfta vårdsituationen inom demensvården.
Som förberedelse möter vi Vård- och omsorgsförvaltningen tisdagen den 16 juni kl. 18.00 på Resurscentrum Rosenbad.
Datum för träffarna med de politiska partierna kommer senare.