Under det övergripande temat trygghet kommer centerkretsen i Säffle hålla några informationsträffar under hösten /vintern 2019/2020. Arrangemangen sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Vi startar med en första träff tisdagen 29 oktober 2019 kl 18.00 på Silvenska Villan.

Under denna kväll inriktar vi oss på frågor runt vår lokala säkerhet, t ex vid olyckor och akut sjukdom.
Inbjudna gäster är från
-Räddningstjänsten, Kent Davidsson
-Ambulanssjukvården, Peter Gustafsson
-Primärvården, Gunnel Stake

Samtliga kvällar har gratis inträde. Kaffe kommer att serveras. Vänligen anmäl ditt deltagande så vet vi hur många som kommer.

Välkomna!