Introduktionsutbildning B-körkort

Introduktionsutbildning B-körkort

Beteendevetenskap, Övrigt

När det är dags att börja övningsköra privat kräver Transportstyrelsen att du och din handledare går en introduktionsutbildning.

Bra att veta om kursen
Kursen hjälper er att få till en effektiv övningskörning! Ni får genomgång av körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning, hur ni kan planera och strukturera er övningskörning samt viktiga faktorer för trafiksäkerheten. Det ingår även teoretiska moment om miljö och sparsam körning. Materialkostnad tillkommer med 100 kronor per familj.

Vid kurstillfället ska samtliga kunna visa upp giltig legitimation.

SV registrerar digitalt till Transportstyrelsen att ni har genomgått kursen. Kursen är giltig i fem år från den dag utbildningen genomfördes.

Observera att samtliga som ska gå kursen måste anmälas, både elev och handledare.