Djur, natur & miljö

Har du ett intresse för djur, natur och jakt kanske jägarexamen hägrar! Den som skall jaga i Sverige behöver ha kunskap om mycket mer än att bara skjuta prick. Till exempel om djur och natur, om viltvård, jaktformer, jakthundar, vapenhantering och skytte. Man måste också veta vilka bestämmelser som reglerar jakten.

Våra Jägarexamenskurser har detta upplägg:
Start i augusti/september med teoridelen som pågår under hösten under ledning av en erfaren jägare. Teoriprovet görs i december/januari. Sen blir det ett litet uppehåll i väntan på mildare väder och i april/maj drar den praktiska delen av kursen igång, skytteövning på skjutbanan. I maj/juni är det dags för de praktiska proven.