Djur, natur & miljö

Har du ett stort intresse för djur, natur och jakt så kanske jägarexamen hägrar?

Den som skall jaga i Sverige behöver ha kunskap om mycket mer än att bara skjuta prick. Till exempel om djur och natur, om viltvård, jaktformer, jakthundar, vapenhantering och skytte. Man måste också veta vilka bestämmelser som reglerar jakten.

Vår ledare i teoridelen heter John Lundberg, han är en trygg person med många års erfarenhet av jakt och viltvård.

Våra Jägarexamenskurser har detta upplägg:
Start i augusti/september med teoridelen som pågår under hösten under ledning av en erfaren jägare. Teoriprovet görs i december/januari. Sen blir det ett litet uppehåll i väntan på mildare väder och i april/maj drar den praktiska delen av kursen igång, skytteövning på skjutbanan. I maj är det dags för de praktiska proven.

Vi använder Svenska Jägarförbundets bokpaket Jägarskolan.

Kursstart tisdag den 27 augusti 2019 kl. 18.00

I priset ingår kursen och kurslitteratur, kostnad för proven och ammunition i samband med skyttet tillkommer.

Anmäl dig här eller kontakta SV Molkom 0553-41297