Med en blandning av material skapar vi tillsammans. Vi använder alla våra sinnen för att återbruka och skapa nytt tillsammans i vår kreativa verkstad.

Ledare: Anna Feucht

Arrangemanget vänder sig till boende i alla åldrar inom LSS. Assistenter är välkomna att vara med.