Kulturarvsdag
Med guidning/visning av Hembygdsgårdens museum. Servering finns. Välkommen!

Väse Hembygdsgård
Väse Hembygdsgård ligger vackert belägen på slätten i en gammal kulturbygd, mellan Karlstad och Kristinehamn.
Sjön Panken finns i närheten med ett rikt fågelliv, där tofsvipa, storspov, sångsvanar och gäss ofta går att se.
Kor betar på strandängarna kring sjön och en vandringsled leder ut till ett fågeltorn.
Väse Hembygdsgård används flitigt av bygdens folk, dels genom föreningens egen ganska omfattande verksamhet, dels genom uthyrning för sammankomster av olika slag, till såväl privatpersoner som organisationer och föreningar.

Studieförbundet Vuxenskolan har sedan många år ett gott samarbete med Väse Hembygdsgård.

Dag: Lördag 10 september 2022
Tid: kl 11.00 - 16.00
Pris: Arrangemanget är kostnadsfritt
Plats: Väse Hembygdsgård
Anmälan: Ingen anmälan behövs
Vid frågor: Skicka ett mejl till mona.stromberg@sv.se eller tina.nilsson@sv.se eller ring 0553 - 412 97