En kurs i att klara sig själv och sin familj i samband med en kris i minst 72 timmar.

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?
En kris kan göra att samhället inte fungerar som vi är vana vid. Ett förändrat klimat kan göra att översvämningar och skogsbränder blir vanligare.
Händelser i omvärlden kan leda till drastiska förändringar på extremt kort tid och efter bara en kort tid kan vardagen bli besvärlig.

72 timmar är den tid det beräknas ta innan samhället kan komma igång med nödhjälp i en kris eller krigssituation. Hur förberedd är du på att klara Värme, Vatten, Mat och andra vardagliga göromål när inte samhällsfunktionerna fungerar?

Fungerar inte elen går det inte att handla, tanka, inte få vatten i kranen, inte få värme, kyl frys och spis fungerar inte….
Kursen ger dig kunskap om vad du måste ha hemma i beredskap och hur du kan förbereda dig så att du klarar dig så bra som möjligt när du drabbas.
Kursen är kostnadsfri och genomförs i samarbete med Civilförsvarsförbundet