Transport

Kustskeppare - Kustskepparintyg

Kursledare är Sten Nilsson, Vänervåg Åmål.

Kursinnehåll
För dig som vill köra en fritidsbåt som är längre än 12 meter och bredare än 4 meter är kustskepparintyget ett krav. Du får lära dig att navigera utomskärs och/eller i mörker, med hänsyn till missvisning och deviation. Vi lär oss också att navigera efter fyrar, att göra man-överbord-manöver i mörker, använda GPS, plotter och radar samt att utföra positions- och deviationsbestämning. Kursen avslutas med uppskrivning för NFB:s Kustskepparintyg.
Godkänt förarintyg och båtpraktikutbildning är ett förhandskrav. (Denna kurs kallades tidigare skepparexamen)

Studiematerial
Material beställs hem till första träffen.
OBS VIKTIGT!
Vid anmälan meddela vilket material ni behöver. Materialet beställer vi från www.sjoklar.se
Förutom Kurs & Bäring (16:e upplagan) och övningsbok behövs:
Kort 1+ undervisningssjökort Skeppare 93,
Kostnad ca 150 kr + frakt
Har ni inte tillgång till Kurs & Bäring 16:e upplagan, och övningsbok sedan tidigare tillkommer dessa till en kostnad av ca 400 kr + frakt

Bra att veta
Kostnad för material och examination (450 kr) ingår inte i kursavgiften.
Förarintyg för båt och båtpraktikutbildning är ett krav för att gå kursen och erhålla Kustskepparintyget, du ska också vara minst 15 år. Utöver kursens ordinarie sammankomster tillkommer ytterligare ett kurstillfälle för examination enligt NFB:s (Nämnden för båtlivsutbildning) regler. Förhörsavgiften betalas kontant till förhörsförrättaren vid examinationstillfället. Ta med legitimation och intygsbok (om du har) vid examinationstillfället.
Vill du delbetala kursen? Kontakta oss för mer information.

Anmälningsinformation
Kursen startar vid 6 anmälda deltagare.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

Välkommen med din kursanmälan!