Transport

Kustskepparintyg är nästa steg efter förarintyget.

Kustskepparintyget måste idag innehas för att få köra båt som är större än 12 x 4 meter. Du måste ha haft förarintyget i minst en månad för att kunna ta kustskepparexamen.

Kustskepparexamen är ett bevis på att du har kunskaper inom b.la. mörkernavigering och fördjupade navigationskunskaper jämfört med förarintyget.

Kursen leder till att du kan avlägga ett examensprov som genererar ett förarbevis.

Examinationskostnader 450 kronor tillkommer.

Ledare: Tommy Zetterström

Anmälan till
0570 - 711 229
www.sv.se/arvika