Hantverk & konst

KvinnoCraft Arvika
En cirkel för dig som vill skapa, handarbeta, hantverka, pyssla, återbruka med fokus på att ha en Feministisk marknad tillsammans i november. Vi skapar en arbetsplan tillsammans första gången där vi sätter våra mål.
Vår idé är att skapa en samlingsplats för handarbetare och hantverkare med en feministisk koppling. Tänk att allting ska gå att koppla till att det speglar den feministiska tanken. Vi hjälper varandra att hitta dessa kopplingar. Alla handarbeten och hantverk är välkomna.
Studiecirkeln är gratis.

Fika: Kaffe och te finns, ta med något fika eller frukt och ställ på det gemensamma fikabordet om du vill.