Historia & Konsthistoria

Vi "samlar" levnadsöden och berättelser om de som levt i bygden.

Studiecirkel sker i Långseruds sockenstuga.

Ledare är Helena Johansson. Anmälan sker direkt till ledaren via mobil 070-3040577 (kvällstid).

Studiecirkeln är ett samarbete mellan Säffle Pastorat och Studieförbundet Vuxenskolan.