Hantverk & konst

Under dagen är det Drop In där du kan komma och lära dig fläta vänskapsband.
Du behöver inte ta med något utan bara komma som du är.
För barn och ungdomar.