Hälsa & välbefinnande

Kommande!

Hälsosamma matvanor är viktigt genom hela livet. Men med stigande ålder blir maten och den
fysisk aktivitet ännu viktigare.
Studiematerialet ”Må bra med mat hela livet” inspirerar och stöttar deltagarna att skaffa sig
kunskaper kring mat för att må bra. Under fem gruppträffar tillsammans med en cirkelledare
varvas samtal och inhämtning av kunskap med rörelse, stimulerande gemenskap och förslag på
goda mellanmål.
Materialet passar för alla grupper som är intresserade av att på ett personligt sätt samtala om och
lära sig mer om maten, den fysiska aktivitetens betydelse och påverkan på vår hälsa i hög ålder.