Djur, natur & miljö

Studieförbundet Vuxenskolan och LRF har fått i uppdrag av Jordbruksverket att höja kunskapen om markavvattning hos landets lantbrukare, markägare, entreprenörer och dikningsföretagare.
Nu kan du anmäla ditt intresse till LRF:s och SV Värmlands studiecirkel kring Markavvattning.

Datum och platser för studiecirklarna är ännu inte bestämt, men du kan redan här och nu göra en intresseanmälan här: www.sv.se/vatten
Notera dina önskemål angående ort/orter. OBS! att intresseanmälan inte är bindande.

För mer information, kontakta Bosse Dalmo, 054 - 22 15 42, bosse.dalmo@sv.se

Välkommen!