Djur, natur & miljö

Studieförbundet Vuxenskolan och LRF har fått i uppdrag av Jordbruksverket att höja kunskapen om markavvattning hos landets lantbrukare, markägare, entreprenörer och dikningsföretagare.
Nu kan du anmäla ditt intresse till LRF:s och SV Värmlands studiecirkel kring Markavvattning.

Datum och platser för studiecirklarna är ännu inte bestämt, men du kan redan här och nu göra en intresseanmälan samt notera dina önskemål angående ort/orter. OBS! att intresseanmälan inte är bindande.

För mer information, kontakta Bosse Dalmo, 054 - 22 15 42, bosse.dalmo@sv.se

Välkommen!