Hälsa & välbefinnande

Om ämnet
Mindfulness är träning i att vara närvarande i nuet. Ett sätt att förhålla sig till livet som motverkar oro och stress.
Mindfulness, eller medveten närvaro, är österländsk kunskap kombinerad med västerländskt synsätt.
Ett syfte med att lära och träna mindfulness är att minska stress och förbättra sin livskvalitet. Forskning har visat att det sker en rad positiva förändringar i hjärnan när man mediterar för att öka sin medvetna närvaro.

Kursbeskrivning
Kursen "Mindfulness i vardagen" innehåller förutom beskrivning av metoden, även träning i grupp med gemensamma meditationsövningar, gemensamma diskussioner, samt hemövningar.

Studiematerial
Boken Mindfulness i vardagen av Ola Schenström.

Kursledare
Monica Sairio, tidigare smärtläkare och som bland annat arbetat i behandlingsteam för patienter med stressrelaterad ohälsa. Hon är utbildad på Mindfulnesscenter som mindfulnessinstruktör, steg 1 våren 2018.

Inga förkunskaper krävs och som kursdeltagare utgår du ifrån dina egna förutsättningar.

Information angående covid-19: Studieförbundet Vuxenskolan följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och arbetar för att all vår verksamhet ska vara så coronasäker som möjligt

Välkommen med din intresseanmälan.