Hälsa & välbefinnande

Planerad kursstart våren 2019

Mindfulness är en inställning till livet och en effektiv avspänningsmetod som för dig närmare dig själv. Begreppet omfattar självutveckling på många nivåer och handlar om att lära känna sig själv genom att utveckla och utvidga medveten vakenhet för upplevelser i ögonblicket. Att ”bara vara” handlar om att finna sin egen livskraft.

Daglig träning i medveten närvaro/närvaro i vardagen och uppmärksamhet bidrar till att reducera stresshormoner över tid. Träningen ger ofta en upplevelse av ro i kropp och sinne samt en ökad kontroll i förhållande till stressbelastning, smärtor tankar och känslor. Forskning visar att Mindfulness bidrar till en självreglering av kroppen och sinnet som man kan mäta objektivt med MR-scanning.

Genom praktiska övningar tränar vi på:
Uppmärksam/medveten närvaro i nuet.
Att vara självmedveten.
Att vara medvetet närvarande i dig själv, och tillsammans med andra, med det du gör och upplever här och nu.

I Mindfulness ingår avspännings-, meditations-, sinnlighets- och närvaroövningar. Baselementen i övningarna är hämtade från tusen år gamla principer från östlig insiktsmeditation som har anpassats till västlig livsstil. Det handlar om uppmärksamhet, närvaro ”här och nu” och accept av känslor, tankar och förnimmelser.


Detta kan du få ut av kursen:
En paus från det dagliga ”köret”.
Fylla på egen energi.
Praktiska tekniker att använda i egen vardag.
Få mer självinsikt.
Bli bättre på att leda dig själv.
Få större grad av närvaro i ditt eget liv.
Få större grad av närvaro i relation med andra människor.
Bli bättre på att hantera negativ stress.
Förlösa din inre och fulla potential.

Ledare är Ann-Sofi Goldmann. Hon är född och uppvuxen i Malmö, har bott i Oslo de senaste 23 åren och är nyinflyttad i Kristinehamn. Hon är lärare i botten och har genom livet utbildat sig vidare inom områdena terapi/coaching, självutveckling, konst, meditation m.m.