Data & IT

Vill du lära dig att använda din mobiltelefon. Vi har kurser i samarbete med SeniorNet.
För mer information kontakta
ulrika.johansson@sv.se tfn 054-4020137 eller charlotte.jarebro@sv.se tfn 054-4020141