Hälsa & välbefinnande

När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden är en studiecirkel som vänder sig till dig som är närstående till vuxen med funktionsnedsättning.

”Vad gör vi och vad kan vi göra av förberedelse inför vårt eget åldrande? Vi behöver en plan, en framkomlig väg som vi kan hålla oss till. Jag tänker att det går att ordna en kurs eller cirkel för att lägga upp en process över tid som håller. Om någon anhörig, god vän, släkting eller helt utomstående är tänkbar att bli den där osynliga handen som vi äldre föräldrar nästan alltid är, behöver vi själva formulera det vi gör.”

Utifrån detta önskemål som visade sig vara mångas, utarbetade Bräcke Diakoni studiecirkeln När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Anhörigas Riksförbund och RBU.

Under studiecirkelns gång behandlar vi ämnen som god man/förvaltare, stöd från samhället och att vara närstående och anhörig. Du får information om de olika ämnena samt möjlighet att ställa frågor till inbjudna gäster som har kunskaper som är relevanta för ämnet. Studiecirkelns syfte är att hjälpa dig att närma dig frågan om framtiden och att få samtala med andra i liknande situation. Du får också möjlighet att ge en bild av din närstående som känns viktig att förmedla till omgivningen i syfte att din närstående ska bli bemött med förståelse och värme.Tid: Nio onsdagar med start den 17 november. Fyra träffar sker under hösten och resterande fem under våren med start 12 januari.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan Kristinehamn – Storfors, Kungsgatan 28, 68130 Kristinehamn
Anmälan: kim.lundberg@sv.se, 0550-230 230 eller här på hemsidan senast den 9 november.

Studiecirkeln är kostnadsfri. Vi bjuder på fika.Verksamheten sker i samarbete med Vänner för livet, Studieförbundet Vuxenskolan, ABF, Kristinehamns kommun och Suicide Zero med stöd av Allmänna Arvsfonden.