Hälsa & välbefinnande

När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden är en studiecirkel som vänder sig till dig som är nära anhörig till vuxen med funktionsnedsättning.

”Vad gör vi och vad kan vi göra av förberedelse inför vårt eget åldrande? Vi behöver en plan, en framkomlig väg som vi kan hålla oss till. Jag tänker att det går att ordna en kurs eller cirkel för att lägga upp en process över tid som håller. Om någon anhörig, god vän, släkting eller helt utomstående är tänkbar att bli den där osynliga handen som vi äldre föräldrar nästan alltid är, behöver vi själva formulera det vi gör.”

Utifrån detta önskemål som visade sig vara mångas, utarbetade Bräcke Diakoni studiecirkeln När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Anhörigas Riksförbund och RBU. Studiecirkeln kan vara ett sätt för dig som anhörig att närma dig frågan om framtiden och att få samtala med andra i liknande situation. Studiecirkeln ger också kunskap och information samt möjlighet att ge en bild av din anhöriga som känns viktig att förmedla till omgivningen i syfte att din anhöriga ska bli bemött med förståelse och värme.


Tid: Nio torsdagar med start den 29 september kl. 17.00-19.00.
Plats: SV Värmland, Stapelgatan 2, Karlstad
Anmälan: charlotte.jarebro@sv.se, 054-402 01 41 eller här på hemsidan.

Studiecirkeln är kostnadsfri. Vi bjuder på fika.Verksamheten sker i samarbete med Vänner för livet, Studieförbundet Vuxenskolan, ABF och Suicide Zero med stöd av Allmänna Arvsfonden.