Djur, natur & miljö

Är du nyfiken på hur biodling och ett bisamhälle fungerar så har du chansen här!
Under 8 träffar tar vi upp grundläggande teori och du får delta i den praktiska skötseln av några bikupor. Cirkeln är upplagd för att så mycket som möjligt följa ”biodlingsåret” vår-sommar-höst. Syftet är att lära sig hur ett bisamhälle fungerar och förklara det som en biodlare gör under året, där ingår även honungshantering. Detta upplägg gör att cirkeln sprids ut under året och du blir väl förberedd för att våga dig på att skaffa en egen kupa, antingen parallellt med cirkeln eller nästkommande säsong.

Tillfällen
Vi börjar med två rena teoriträffar.
Övriga träffar blir vardagskvällar eller på helger vilket bestäms löpande under cirkelns gång, vädret styr en del.
Sista träff blir troligen i november när vi behandlar bisamhället mot Varoakvalster.

Kurslitteratur
”Mina första år som biodlare” utgiven av Sveriges Biodlares Riksförbund. Tas hem av kursledningen.

Plats
Köla hembygdsgård (preliminärt).

Ledare och information
Hans Flack

Anmälan
varmland@sv.se eller här på hemsidan.