Hälsa & välbefinnande

Mindfulness är träning i att vara närvarande i nuet. Ett sätt att förhålla sig till livet, som motverkar oro och stress.
Mindfulness, eller medveten närvaro, är österländsk kunskap kombinerad med västerländskt synsätt.
Ett syfte med att lära och träna mindfulness är att minska stress och förbättra livskvalitet. Forskning har visat att det sker en rad positiva förändringar i hjärnan när man mediterar för att öka sin medvetna närvaro.
Kursen innehåller förutom beskrivning av metoden, även träning i grupp med gemensamma meditationsövningar, gemensamma diskussioner, samt hemövningar.
Kursledare är Monica Sairio, fd smärtläkare och har bl.a. arbetat i behandlingsteam för patienter med stressrelaterad ohälsa.
Hon är utbildad mindfulnessinstruktör Steg 1 våren 2018. Kursen startar så snart vi har tillräckligt många deltagare