Hantverk & konst

Vi delar med oss av olika kulturers hantverk.
Deltagarna får också möjlighet att prova på hantverk från olika kulturer
Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper i hantverk från olika länder.
Kvinnor från olika länder, träffas varje söndag kl 14.00 - 17.00 på fritidsgården Karmen,
Karmgatan 117 A, Karlstad. De stickar, virkar och broderar.
Vi ordnar material och fika, kursen är gratis och målgruppen är kvinnor i alla åldrar.

Under kursen kan även kvinnor lära sig hur man säljer sina produkter via en hobbyverksamhet.
Kom och lär dig något meningsfullt.

Välkommen att kontakta kursledare Margareta Tillman för mer information
via mail: margareta.tillman@telia.com, mobil: 070 - 525 21 07.