Dans

Polskekurs
Polskan är en gammal traditionell dansform. Kursen innehåller instruktion i polskedansens grunder med tyngdpunkt i värmländsk tradition. Vi lär ut ett antal grundläggande omdansningssteg, bakmes och exempel på vilturer som passar till polskemusikens olika karaktärer.
Vi lär även ut Klarälvdalspolska och några andra polskor såsom de är beskrivna i tradition.
Vid kurstillfälle 4 och 5 medverkar lokala folkmusiker
Kursen omfattar 5 gånger. Kursstart tisdag 24 september 2019 kl 18:30 – 21:00
Kurskostnad 400 kr
Arrangör är Ulvsby folkdanslag.
Anmälan och frågor till Barbro Jansson 0706-866289 eller Nisse Hansson 070-6882120