Säffles talrika Frikyrkolokaler

Säffles talrika Frikyrkolokaler

Från mitten av 1800-talet var frikyrkorörelsen en mäktig folkrörelse med många olika inriktningar. Med frivilliga insatser byggdes samlingslokaler, både i tätorter och på landsbygden, där man kunde samlas med likasinnade och idka andakt och ha andra aktiviteter.
De flesta av dessa lokaler har nu fått annan användning, några har förfallit eller rivits.
Henrik Olsson och Carl-Johan Ivarsson har genom ett idogt forskande och resande inventerat
många av dessa lokaler i Värmland och har hittills lokaliserat över 600 st.

Kom och lyssna på när Henrik berättar om resultatet av detta arbete inom framför allt, Säffle kommun.

Onsdagen den 17 oktober kl 19 i Silvenska villan.
Inträde 50 kr som inkluderar kaffe i pausen.
Föredragshållare är Henrik Olsson.

Arrangörer är Säfflebygdens Hembygdsförening i samarbete med SV Säffle.