Djur, natur & miljö

Som en fortsättning i det kursprogram som erbjuds av "Biodlarna" (Mina första år som biodlare mm), kommer nu kursen "Säker Honung".
Kursen omfattar den lagstiftning om livsmedelsproduktion som bygger på att producenten har eget ansvar för att utarbeta säkra och väl fungerande rutiner för sin verksamhet. Det innebär att biodlaren är ansvarig för de produkter som säljs.

Utbildningen är endast för medlemmar i en biodlarförening.

Kursavgift; gratis för medlem i Kristinehamnsortens biodlareförening, 100 kr för utomstående medlem.
Studiematerial; häftet "Bihusesyn" samt boken "Säker honung - kvalitetssäkra din honungsproduktion".
Ange i anmälan om du vill köpa boken/häftet. Kostnad 50 kr för boken "Säker Honung" och 20 kr för häftet "Bihusesyn")
Dessa går även att ladda ner själv till papperskopia via www.biodlarna.se/butik

Vi har för avsikt att äta gemensam lunch på något trevligt ställe för de som önskar. Meddela i anmälan om du tänker följa med så vi kan boka bord. Kostnad för lunch betalas av deltagaren.
Fika till självkostnadspris kommer att finnas Studieförbundet Vuxenskolans studielokaler på Kungsgatan 28 i Kristinehamn, där kursen kommer hållas.

Anmälan; senast måndagen 6 maj. Meddela i anmälan om du önskar köpa studiematerialet!
OBS Anmälan är bindande och begränsat antal deltagare!

För mer info. kontakta
Anna-Karin Olsson Heino
tfn 070-798 51 95 eller
e-post: romossens.honung@hotmail.com