Pedagogik, Samhälle

Välkommen till en kostnadsfri föreläsning kring teman ”Om krisen kommer” och ”Hur vi
blir en säkrare senior”


Cirkelledaren kommer från Civilförsvarsförbundet och tar upp olika ämnen för att trygga vår vardag. Vi för diskussioner om det som
är aktuellt för seniorer.


Innehåll
Fallrisker inom- och utomhus, hjälpmedel, hur man hanterar olika riskfyllda situationer, hur vi agerar vid och på vatten, riskfaktorer för
fallolyckor hemma och i närområdet.


Plats
Studieförbundet Vuxenskolan, Sveavägen 27 (Gröna villan) Årjäng.

Bra att veta
Det finns ramp och lokalen ligger på bottenvåningen.
Anmälan: här på sidan eller mail till fredrik.evrell@sv.se 0573-12002