Samhälle

Start sker när tillräckligt många deltagare är anmälda och när Covid-19 tillåter.

Kostnadsfritt, vi bjuder på fika

Utbildningen Säkrare Seniorer syftar till att ge dig kunskap om hur olycks- och skadebilden ser ut för personer i åldrarna 65+ och hur du kan göra för att förebygga dessa skador. Vi ger dig möjligheten att använda och utveckla kunskaper och redskap för att själv göra en risk- och sårbarhetsanalys utifrån egna förhållanden samt vidta lämpliga åtgärder.
Vilka risker finns? Hur förebygger vi dem?

Kurserna ger dig bl.a.
grundläggande kunskap om
hur man hanterar olika riskfyllda situationer i, vid och på vatten
Fallrisker inom- och utomhus,
Hjälpmedel
Förebyggande åtgärder för att minska risken för olyckor
Riskfaktorer för fallolyckor, hemma och i närområdet

Anmälan till 0553-41297