Beteendevetenskap

Välkommen till en kostnadsfri studiecirkel kring teman ”Om krisen kommer” och ”Hur vi
blir en säkrare senior”


Cirkelledaren kommer från Civilförsvarsförbundet och
tar upp olika ämnen för att trygga vår vardag. Vi för diskussioner om det som
är aktuellt för seniorer.Träff 1. Säkrare seniorer: Fallrisker inom- och utomhus, hjälpmedel, hur man
hanterar olika riskfyllda situationer, hur vi agerar vid och på vatten, riskfaktorer för
fallolyckor hemma och i närområdet.

Träff 2. 72-timmars krisberedskap: Hemberedskap är att vara förberedd innan
krisen sker. Hur klarar vi ett långvarigt elavbrott? Vi går igenom grundbehovet under
en kris.

Träff 3. Krig och kris: Diskussioner om ordning och säkerhet, hälso- och sjukvård,
livsmedel och dricksvatten, finansiell beredskap, transporter, kommunikationer.

Träff 4. Första hjälpen: Öppen luftväg, förebygga olyckor, stoppa blödningar, ge
psykosocialt stöd, bedöma en akutsituation och larma 112.

Träff 5. Hjärt- och lungräddning: När en person drabbas av hjärtstopp krävs
snabba åtgärder. Med hjärt-lungräddning kan du öka chansen till överlevnad.

Träff 6. Vilse i skogen: Hur du klarar dig i skogen tills du blir hittad. Rätt kläder i
skogen, bra att packa med sig, hitta mat i naturen, skydda sig och hålla värmen, hitta
rätt i skogen med kunskap och kompass.

Plats:
Studiecirkeln är kostnadsfri. Vi bjuder på fika.