Hälsa & välbefinnande

Sitt yoga
Vi riktar fokus mot andning och närvaro samtidigt som vi går igenom den fysiska
kroppen. Rörlighetsträning varvas med stärkande övningar och allt utförs synkroniserat
med lugna andetag. Vi går igenom övningarna i lugnt tempo med tid för kroppen att hitta
in i andning och rörelse.
Deltagarna anpassar efter sin förmåga och dagsform. Om någon övning inte är möjlig
kan alternativa övningar ges, positionerna justeras så att var och en landar i en sekvens
som fungerar för sin egen kropp.
Passet sker sittande på stol.
Vad behövs?
Lust att yoga!
Inga förkunskaper krävs .

För frågor om yogan kontakta Sara från Yoga Grums på info@sarajane.se