Skogsägarskolan

Skogsägarskolan

Djur, natur & miljö

Skogsägarskolan är en grundläggande utbildning för dig som är eller ska bli skogsägare.
Utbildningen tar upp olika aspekter på skogsägandet och kursen innehåller bland annat juridik för skogsägare,
skogsbeskattning och ekonomi samt skogskunskap.

Kursen sker i samarbete mellan LRF Konsult, Länsförsäkringar Bank, Mellanskog samt
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Värmland.

Kursen består av tre fristående träffar och vänder sig till både nya och erfarna skogsägare.

Första träffen/kvällen handlar om Ekonomi & Skatt • Banken
Andra träffen/kvällen handlar om Juridik
Tredje träffen/kvällen handlar om Skogsägarförening/Skogsföretag

Kursbeskrivning:

Ekonomi & Skatt
- Fastighetstaxering
- Bokföring
- Moms
- De tre inkomstslagarna – tjänst, kapital
och näringsverksamhet
- Virkesintäkter – olika sätt att sälja virke
- Betalningsplan, skogskonto och skogsavdrag
- Neutral företagsbeskattning, räntefördelning,
periodiserings- och expansionsfond.
Banken
- Låna pengar med fastigheten som säkerhet
- Låna pengar för att köpa maskiner
- Konto i näringsverksamheten
- Viktigaste tjänsterna för en skogsägare.
Juridik
- Skogsvårdslagen
- Förvärvslagstiftningen
- Miljöbalken
- Naturvårdsavsättningar – naturreservat,
biotopskydd och naturvårdsavtal.
- Fastighetsbildning
- Fastighetsrätt
Skogsägarförening/Skogsföretag
- Skogsskötsel
- Skogsbruksplan
- Certifiering
- Vanliga måttslag i skogsbruket
- Lönsamheten i skogsbruket
- Hänsyn i skogsbruket

Du kan välja att gå alla tre träffar eller välja de områden/kvällar som passar dig.
Kostnad: 400 kr/kväll eller 1.000 kr om du tecknar dig för hela kursen, dvs tre kvällar.
För anmälan och information kontakta SV Värmland:
Charlotte Jarebro • 010-490 11 00 • charlotte.jarebro@sv.se
Bosse Dalmo • 010-490 11 00 • bosse.dalmo@sv.se