En cirkel under tre tisdagskvällar där du får prova på så kallat "skogsbad" för stresshantering.

Skogsbad innebär att stanna upp och långsamt ta in skogen med alla dina sinnen. Dofta, känna, lyssna, smaka, andas, blunda, se. I skogsbadet guidas du genom olika övningar så att du slappnar av och kan ta in skogen på bästa sätt.

Träffarna varvar teori och praktik där Cecilia berättar om forskning kring skogens inverkan på vår hälsa och guidar dig genom välgörande övningar som hjälper dig att slappna av genom djupare andning, vara här och nu och släppa omvärldens brus och krav.
Varje träff avslutas med att fika tillsammans och reflektera kring egna upplevelser av dagens skogsbad.
Ta med liggunderlag eller sittdyna, matsäck och kläder efter väder.

Vi kommer att vara i en skog i eller i närheten av Edane. Exakt plats får du besked om i augusti efter anmälan.Verksamheten är kostnadsfri!

Träffen är en del i projektet Hållplats Bygdegård som finansieras av Leader Växtlust och Socialfonden. Läs mer om projektet på vår hemsida under fliken projekt.