Media & kommunikation

Skriv berättande texter - digitalt

Idag finns ett stort intresse för livsberättelser och annat skrivande.
Vill du skriva och berätta historier från verkligheten – ditt liv, din släkt, din bygd eller vill du skriva berättelser där du hämtar idéer från din fantasi kan detta vara kursen för dig. Vi skriver, läser och ger respons på texter. Vi tittar på de viktigaste skrivarverktygen. Du får hjälp med skrivprocessen och tips om hur just din historia kan berättas.

Under kurstillfällena jobbar vi även med att ge och ta textrespons för att fördjupa och utveckla det egna skrivandet. Deltagarna får på så sätt hjälp med att se sina egna texter med andras ögon.

Start den 15/3 2021. 5 tillfällen med 14 dagars mellanrum.

Ledare: Anders Borgström (Värmländska författarsällskapet)
Tillfällen: Fem måndagar varannan vecka. Tid: 18.00-20.15

Verksamheten genomförs via Zoom.