Media & kommunikation

Idag finns ett stort intresse för livsberättelser. I kursen får du skrivråd samt hjälp med skrivprocessen. Hur börjar man? Vad bör finnas med?... Via frågelistor får du en struktur på skrivandet.