Media & kommunikation

Idag finns ett stort intresse för livsberättelser och annat skrivande. I kursen får du skrivråd samt hjälp med skrivprocessen.