Media & kommunikation

Idag finns ett stort intresse för livsberättelser. I kursen får du skrivråd samt hjälp med skrivprocessen.