Skriv ditt liv - självbiografiskt skrivande

Skriv ditt liv - självbiografiskt skrivande

Kommunikation, information

Människors tankar, upplevelser och liv är viktigt att bevara för framtiden. Vi vill därför inspirera alla till att skriva om sina liv.

Du behöver inte vara duktig på att skriva. Det viktigaste är att du vill.

Kursboken "Skriv ditt liv - Handbok i självbiografiskt skrivande" leder dig framåt genom att ställa frågor i kronologisk ordning, exempelvis var/när föddes du? Var du planerad tror du? Äldre/yngre syskon? Minnen, barndomen, uppväxtmiljön, vardagslivet, högtiderna, skolan, ungdomsåren, kärleken etcetera.