Media & kommunikation

Skrivarkurs med mersmak!

Nu startar Ingalill sina skrivarträffar!
Kanske vill Du berätta ditt livs historia, skriva lyrik eller har en fantastisk berättelse inom dig som bara måste få komma ut på papper.
Här finns möjlighet till allt detta och du kan byta erfarenheter med andra och få konkreta tips och råd för att starta din berättarbana eller komma vidare.

Lite teori blir det, naturligtvis också utifrån individuella önskemål allteftersom.
- Hur man skriver en inledning.
- Avslutar en text.
- Hur man levandegör personer och skapar karaktärer.
- Skriver dialoger
-Skildrar miljöer.

Välkommen till en studiecirkel där berättandet är i fokus!
Ledare; Ingalill Junedahl 070 565 12 62