Hantverk & konst

Vill du lära Dig järnsmide i den nya smedjan på Väse Hembygdsgård?

Våren 2021 kommer Björn Fredriksson starta två kurser, en dagkurs och en kvällskurs

Max fyra deltagare/kurs, 10x 3 timmar. Kostnad 1500:- plus materialkostnad/person.

Anmäl Dig till Studieförbundet Vuxenskolan Molkom 0553-41297.

Medtag egna handskar och var klädd i bomullskläder.