Trädgård, hus och hem

Det råder brist på pomologer, dvs. personer som har stor kännedom om frukt och fruktträd, trädens växtsätt och egenskaper. Välkommen till en första kurs i pomologi!
Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i hur man kan känna igen och skilja mellan olika sorters äpplen. När ett äpple skärs itu går det att se hur foder, skaft, kärnhus, kärnor etc. tillsammans med äpplets yttre kännetecken gör det möjligt att avgöra vilken sort det är. Vi lär oss namnen på några av de vanligaste äppelsorterna. Ta gärna med en liten kniv samt en skärbräda. Låna och ta med Görel Kristina Näslunds bok Svenska Äpplen eller annan pomologi.

Om vår ledare Sven Levin: För drygt femtio år sedan fick aplarna i trädgården svåra sorkskador. Intresset för att återställa genom ympning ledde till kunskaper inom pomologi – läran om frukt och fruktträd. Sedan mer än trettio år tillbaka har jag lett kurser i beskärning, ympning och sortbestämning både i olika studieförbund men också i utbildningsföretaget Apelkonsult. Jag är kontaktperson i Värmland för Sveriges Pomologiska Sällskap och ansvarar för samt deltar i fruktutställningar runt om i Sverige, tex. Äppeldagarna i Kivik.


Kaffe och smörgås ingår i priset.