Språk

Kurs i Svenska A för dig som vill lära dig grunderna i svenska språket. Kursledaren anpassar också efter deltagarnas behov och önskemål.
Ledaren är erfaren språklärare och arbetar med SFI-undervisning dagligdags.

Kursen startar en måndag under kvällstid när den är fulltecknad. Kallelse skickas ut före start.

Välkommen med din anmälan.