Språk

Kurs i Svenska B för dig som vill läsa vidare efter SFI, lära mer grammatik eller konversation. Kursledaren anpassar också efter deltagarnas behov och önskemål.
Ledaren är erfaren språklärare och arbetar med SFI-undervisning dagligdags.

Kursen startar en tisdag kvällstid när den är fulltecknad. Kallelse skickas ut före start.

Välkommen med din anmälan.