Hantverk & konst

Kom och sticka med oss!
Alla är hjärtligt välkomna, både nybörjare och proffs!
Vi inspirerar och lär av varandra!
Fika avgift 30 kr
Torsdagar jämna veckor.