Hantverk & konst

Välkommen till en gemensam torsdagssamvaro för daglediga.
Vi träffas och handarbetar tillsammans i våra nya lokaler på Solbergsgatan 8 i Grums