Hantverk & konst

Välkommen att ta med dig ett handarbete och umgås med oss andra. Kaffe serveras.
Vi inspireras och lär av varandra.
Ingen kurskostnad