Dans

Plötsligt är det tango i Molkom! Alla kan dansa tango!

- ingen förkunskap krävs
- vi dansar i par och provar båda rollerna som ledare och följare
- vi dansar till gammal tangomusik men även till den nya musiken
- ledarens mål är att inspirera var och en att hitta sin egen tango som redan finns i er istället för att lära steg, alla ska kunna dansa och ha det roligt från det första lektion
- under 2 timmar provar vi olika tema (musikalitet, rytmer, steg), vi fikar 15-20 min och 30 min praktiserar vi vad vi gjorde under dagen, eller bara dansar
- max deltagare 20


El tango es ... la musica ... la poesia ... el passion ...Vamos a bailar!!!