Hälsa & välbefinnande, Språk

Ett hjälpmedel till stöd i kommunikation och som ett redskap i språkutvecklingen.

Start då tillräckligt många anmält sig till kursen.