Beteendevetenskap

Teckning - måleri och skulptur är kursen för dig som går på högstadiet eller gymnasiet, som vill prova på att använda olika måleritekniker och skulptera i lera. Vi använder oss av olika tekniker i gips, teckning, bild och skulptur. Välkommen att stärka din kreativitet med hjälp av olika tekniker!

Vi är i Bildskolan Pilens lokaler på Hamngatan 5 i Arvika.

Ledare: Lise Bache

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.