Media & kommunikation

Tillsammans skapa bygdens attraktionskraft!
Hur kan en bygd tillsammans skapa attraktionskraft så att den blir värd att besöka? Kursen vänder sig till aktörer, kring en bygdegård, som tillsammans vill vara med och utveckla sin och bygdens attraktionskraft.

Kursinnehåll: Samtal om och kring att utveckla en plats som besöksmål -Vilka är vi? Vem vill vi ska besöka oss? Vad vill vi erbjuda? och Hur ska vi berätta om vad vi erbjuder?
Följande framgångsfaktorer är betydelsefulla
• Målgruppens behov
• Produkten – vad är unikt och lockar besökare till platsen.
• Mötet – positivt bemötande med servicekänsla
• Rummet – natur- och kulturmiljöernas beskaffenhet, värde, skötsel och underhåll
• Produktens innehåll och tillgänglighet för upplevelser, service i form av boende, måltid
• Kunskap om juridik, allemansrätt och frågor som berör mark- och fiskevattenägare mm

När: Inledning med en föreläsning som sedan följs av 3 cirkeltillfällen under senare delen av augusti. Information om datum och tider kommuniceras direkt med anmälda.

Kursen vänder sig till dig som bor i Sunne, Säffle, Arvika eller Eda kommun och intresserade av mat, miljö och lokal utveckling av möjligheter till försörjning. Cirkeln är en del av projektet Hållplats Bygdegård som stöds av Leader Växtlust och Europeiska socialfonden.